Triggerpoint massage

Bij de technieken van de triggerpoint massage worden microverkrampingen binnen een spier verminder of weggehaald, waardoor afgeleide pijnklachten worden opgelost.

Wat zijn triggerpoints

Simpel gezegd is een triggerpoint een plek in een spier waarvan de vezel verkrampt zijn. Drukt u op dit punt, ofwel het triggerpoint, dan voelt u pijn of een tintelende sensatie die zowel plaatselijk als afgeleid kan zijn. Afgeleide pijn komt bij triggerpoints veel voor en deze kramptoestand in de spier heeft gevolgen in andere delen van het lichaam. Dit komt doordat:

  • Triggerpoints de spier verkorten, waardoor er meer spanning komt te staan op de spier zelf en de naast gelegen gewrichten, zenuwen en bloedvaten.
  • Deze kramptoestand pijn, stijfheid, tintelingen, koude lichaamsdelen, uitstralende pijn, knakken en kraken kan veroorzaken.

Veel (para)medici kennen het belang van triggerpoints niet. Wilt u de klachten die deze myofasciale triggerpoints kunnen veroorzaken herkennen en deactiveren dan heeft u een goede scholing nodig.

Welke klachten geven triggerpoints

De klachten die triggerpoints veroorzaken zijn ontzettend uiteenlopend. Sommige klachten zijn heel duidelijk, omdat ze op één plek in het lichaam voor pijn zorgen. Andere klachten zijn vager en diffuus. Ze treden bijvoorbeeld op ‘willekeurige plekken’ in het lichaam op en een duidelijke oorzaak of bepaald punt waar de pijn vandaan komt, is niet aan te wijzen. Of de klachten nu direct of indirect zijn, ze zijn onder te verdelen in deze drie soorten symptomen:

  • Sensorische symptomen: lokale gevoeligheid, afgeleide pijn op korte afstand, gevoelsverandering als een doof huidgevoel of jeuk, drukpijn.
  • Motorische symptomen: verstoorde motorische functie, verminderde coördinatie, spierzwakte, spierstijfheid, beperkte bewegingsuitslag.
  • Autonoom-vegetatieve symptomen: verkleuring of temperatuurverschil van de huid rond de triggerpoint, duizeligheid, oorsuizen, slaapproblemen, chronische pijn.

Triggerpoints kunnen actief en latent zijn. Is een triggerpoint actief dan zijn de symptomen herkenbaar, of ze nu lokale of afgeleide pijn veroorzaken. Is een triggerpoint latent, dan is er voornamelijk sprake van stijfheid en wordt de klacht niet herkent.

Zelfbehandeling

Naast het onderzoek en de behandeling zal er tip’s en suggesties gegeven worden voor een zelfbehandeling die u thuis kunt doen waardoor de klachten sneller herstellen en u minder behandelingen nodig hebt.

Een hulpmiddel om dit te kunnen doen is een triggerpointbal.
Klik op de foto voor informatie over het kopen van een triggerpointbal.