Manuele (extremiteit) gewrichtstechniek

Manuele gewrichtstechnieken zijn essentieel voor vrije gewrichten. Bij blokkade hiervan ontstaan er hardnekkige of recidiverende spierknopen/spierspanning. Deze techniek is ook waardevol voor verbeterde sportprestaties, sneller herstel en betere preventie van blessures.

In de meeste gevallen, waarin gekozen wordt om deze techniek toe te passen, is er sprake van een beperkte bewegingsmogelijkheid in een extremiteitsgewricht (armen en/of benen). Het gewricht behaalt bijvoorbeeld niet de volledige bewegingsuitslag of het bewegen in een bepaalde richting leidt tot pijn of stijfheid.

Een manuele gewrichtstechniek is een korte, snelle, gecontroleerde rekbeweging van het gewrichtskapsel, die tot doel heeft de anatomische bewegingsgrens van het gewricht te herstellen. Manuele gewrichtstechnieken van deze fixaties geven een mechanisch en neurofysiologisch reset. Dit geeft meer mobiliteit en neurofysiologische effecten zoals spierontspanning en pijndemping.
Door de onderliggende fixatie van de wervelkolom of gewricht weg te nemen heb je dramatisch sneller en beter resultaat. Hierbij kan eventueel een knappend geluid te horen zijn.

Het knappende geluid dat op kan treden heeft te maken met de luchtdruk in het gewricht. Bij het geven van druk op het gewricht wordt die druk plotseling hoger, waardoor de gasbelletjes in de gewrichtsvloeistof als het ware uit elkaar knappen. Het knappende geluid betekent dus niet dat er iets kapot gaat of op z’n plek gezet wordt! De anatomische grens wordt nooit overschreden.

Er wordt ook niet ‘gekraakt’. Dit begrip, dat veelvuldig in de volksmond wordt gebruikt, past meer bij de technieken van de chiropractor.

Deze technieken kunnen de beperkte gewrichtsmobiliteit in de extremiteiten (armen en benen) weer herstellen. De combinatie met massage- en fascietechnieken is zeer effectief.